This site uses Cookies in order to improve your experience and to provide services in line with your preferences. By closing this banner, scrolling this page or by clicking any of its elements you consent the use of Cookies.

If you want to learn more go to the Cookie Policy page.

PROJEKT

W ramach projektu ELSS stworzone zostanie elastyczne i wydajne narzędzie do zastosowania w kształceniu ustawicznym i szkoleniach zawodowych. Będzie to system online wspierający wdrażanie w pracy efektów uczenia się. Innowacyjność projektu ma swój wyraz w podejściu do uczenia się, ponieważ funkcjonalności systemu będą obejmowały przygotowanie do szkolenia i aktywności poszkoleniowe, nie zaś wyłącznie samo szkolenie.
Celem jest zwiększenie efektywności wdrażania nowych umiejętności, nabytych w trakcie szkoleń organizowanych przez firmy dla swoich pracowników. Jednocześnie projekt wspiera upowszechnianie otwartych i innowacyjnych metod edukacji.
System będzie nowością dla grupy docelowej, gdyż korzysta ona z cząstkowych rozwiązań wspierających uczenie się, które nie są tak kompleksowe i rozbudowane, jak narzędzie tworzone w projekcie.
System będzie ponadto dawał firmom możliwość zamieszczania w nim własnych treści i korzystania z niego w odniesieniu do szkoleń wewnętrznych, podczas gdy dostępne systemy powiązane są ze szkoleniami oferowanymi przez zewnętrznych dostawców. Otwarty dostęp do systemu przyczyni się do redukcji kosztów działań szkoleniowych w firmach, zwłaszcza w przypadku zastosowania go do modułów e-learningowych będących własnością tych firm. W efekcie może to zwiększyć dostępność szkoleń  w firmach, dając możliwość objęcia nimi większej liczby pracowników (oszczędność czasu i pieniędzy). Partnerstwo w ramach projektu wspiera synergię pomiędzy biznesem a sektorem badań i rozwoju, co stanowi istotny aspekt priorytetu horyzontalnego programu Erasmus+: „Otwarta i innowacyjna edukacja, szkolenia i praca z młodzieżą w erze cyfrowej”.


REZULTATY PRACY INTELEKTUALNEJ

Extended Learning Support System
System ELSS – dostępna online usługa wspierająca proces wdrażania efektów uczenia się poprzez zadania przed, w trakcie i po szkoleniu.  System można wykorzystać do wspomagania dowolnego e-learningu, jak również tradycyjnego szkolenia na sali, jako część blended learning. System będzie służył kilku celom, z których najważniejszym jest wzrost retencji wiedzy i wdrażania nowych umiejętności w miejscu pracy. System będzie w pełni funkcjonalną platformą. Będzie pozwalał na planowanie procesu wspomagania uczenia się i zamieszczania w nim treści wspierających uczenie.

System dostępny jest pod adresem:

https://elssystem.paiz.com.pl/

W celu uzyskania hasła do systemu prosimy o skontaktowanie się z organizacją, której dane kontaktowe podane są w sekcji KONTAKT Państwa wersji językowej niniejszej strony.

ELSS z modułem e-learningowym
System ELSS z osadzonym szkoleniem e-learningowym z zakresu komunikacji –  serwis online z wieloma zadaniami wspierającymi wdrażanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników szkolenia e-learningowego.

E-learning dostępny jest pod adresem:

https://elsscourse.paiz.com.pl/

W celu uzyskania hasła do e-learningu prosimy o skontaktowanie się z organizacją, której dane kontaktowe podane są w sekcji KONTAKT Państwa wersji językowej niniejszej strony.