This site uses Cookies in order to improve your experience and to provide services in line with your preferences. By closing this banner, scrolling this page or by clicking any of its elements you consent the use of Cookies.

If you want to learn more go to the Cookie Policy page.

WYDARZENIA

Piąte spotkanie Partnerów projektu ELSS zostało zorganizowane przez EFFEBI i odbyło się w Rzymie w dniach 14-15 stycznia 2019 roku. W trakcie spotkania omówione zostały rezultaty przeprowadzonych w ostatnich miesiącach testów platformy ELSS z e-learningiem. Wyniki testów są bardzo zadowalające, a sama platforma jest ukończona i gotowa do użytku przez organizacje zainteresowane wykorzystaniem ELSS jako narzędzia służącego zwiększeniu stopnia wdrożenia w pracy wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniach.
Podczas spotkania omówiono również działania z zakresu upowszechniania rezultatów projektu, które zostaną zrealizowane do końca projektu, jak również sposoby promowania platformy ELSS w grupie docelowej po zakończeniu projektu.

W dniach 24-25 lipca 2018 odbyło się w Warszawie 4 Międzynarodowe Spotkanie Projektowe z udziałem wszystkich Partnerów projektu. Spotkanie zorganizowane zostało przez PAIZ Konsulting Sp. z o.o. Oprócz omówienia zadań związanych z wytworzeniem Rezultatów Pracy Intelektualnej, zrealizowanych w czasie od poprzedniego spotkania i zaplanowanych na najbliższe miesiące, przedstawiony został raport z Wydarzeń Upowszechniających te rezultaty w krajach Partnerów. Głównym punktem programu były jednak warsztaty, w trakcie których Partnerzy zaprojektowali zadania, jakie osoby korzystające z e-learningu ELSS poświęconego umiejętnościom z zakresu komunikacji będą wykonywać przed (przygotowanie) i po (wdrożenie) e-learningu.

Trzecie spotkanie Partnerów projektu ELSS zorganizowane zostało przez AIDP w Rzymie i odbyło się w dniach 23-24 kwietnia 2018.

Przygotowane przez Partnerów prezentacje oraz dyskusje dotyczyły przede wszystkim testów regresyjnych ostatecznej wersji systemu ELSS w językach lokalnych. Partnerzy zapoznali się również z anglojęzyczną wersją e-learningu stworzonego w ramach projektu oraz omówili pomysły na realizację Wydarzeń Upowszechniających.


2 Międzynarodowe Spotkanie Projektowe, zorganizowane przez PROMEA, odbyło się w Atenach w dniu 7 czerwca 2017 roku. Spotkanie pozwoliło PAIZ Konsulting na zaprezentowanie Partnerom prototypu systemu ELSS oraz na przeprowadzenie warsztatów, w trakcie których Partnerzy mogli zapoznać się z funkcjonalnościami ELSS poprzez pracę w systemie. Zaprezentowano również i omówiono procedurę testowania prototypu oraz wyniki badania oczekiwań Partnerów co do tematyki szkolenia e-learningowego.
Partnerzy uzgodnili, jakim kompetencjom z zakresu komunikacji poświęcą moduły które opracują. Omówiono również kolejne kroki w zakresie przygotowania obydwu rezultatów pracy intelektualnej.
Spotkanie inaugurujące projekt ELSS, zorganizowane przez PAIZ, odbyło się w Warszawie w dniach 14-15 listopada 2016 roku. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Partnerów.
Pierwszego dnia spotkania, przedstawiciel PAIZ-u zaprezentował uzasadnienie projektu w świetle badań nad efektami szkoleń oraz przeprowadzonego przez Partnerów badania dotyczącego zastosowania rozwiązań wspierających wdrażanie w miejscu pracy efektów uczenia się.
Podkreślone zostało znaczenie wsparcia udzielanego pracownikom przez menedżerów dla wdrożenia nowych umiejętności. Następnie zaprezentowano ideę systemu ELSS i zaplanowane funkcjonalności. ELSS będzie usługą online, dostępną w językach Partnerów i w wersji angielskiej, wspierającą wdrażanie w pracy umiejętności nabytych poprzez różne formy uczenia się poprzez zadania zlecane do wykonania  na różnych etapach uczenia się. System skierowany jest do trenerów, osób uczących się i menedżerów – każda z tych grup bierze udział w procesie wdrażania nowych umiejętności.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zadań, które maja być zrealizowane w najbliższym czasie. Uczestnicy dokonali oceny spotkania korzystając z ankiet ewaluacyjnych.  Kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe odbędzie się w Atenach w lipcu 2017 roku.