This site uses Cookies in order to improve your experience and to provide services in line with your preferences. By closing this banner, scrolling this page or by clicking any of its elements you consent the use of Cookies.

If you want to learn more go to the Cookie Policy page.

WYDARZENIA
Spotkanie inaugurujące projekt ELSS, zorganizowane przez PAIZ, odbyło się w Warszawie w dniach 14-15 listopada 2016 roku. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Partnerów.
Pierwszego dnia spotkania, przedstawiciel PAIZ-u zaprezentował uzasadnienie projektu w świetle badań nad efektami szkoleń oraz przeprowadzonego przez Partnerów badania dotyczącego zastosowania rozwiązań wspierających wdrażanie w miejscu pracy efektów uczenia się.
Podkreślone zostało znaczenie wsparcia udzielanego pracownikom przez menedżerów dla wdrożenia nowych umiejętności. Następnie zaprezentowano ideę systemu ELSS i zaplanowane funkcjonalności. ELSS będzie usługą online, dostępną w językach Partnerów i w wersji angielskiej, wspierającą wdrażanie w pracy umiejętności nabytych poprzez różne formy uczenia się poprzez zadania zlecane do wykonania  na różnych etapach uczenia się. System skierowany jest do trenerów, osób uczących się i menedżerów – każda z tych grup bierze udział w procesie wdrażania nowych umiejętności.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zadań, które maja być zrealizowane w najbliższym czasie. Uczestnicy dokonali oceny spotkania korzystając z ankiet ewaluacyjnych.  Kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe odbędzie się w Atenach w lipcu 2017 roku.