This site uses Cookies in order to improve your experience and to provide services in line with your preferences. By closing this banner, scrolling this page or by clicking any of its elements you consent the use of Cookies.

If you want to learn more go to the Cookie Policy page.

PARTNERZY

AIDP, włoskie stowarzyszenie działające na rzecz zarządzania zasobami ludzkimi, to niepolityczna organizacja non-profit, której członkami są menedżerowie i specjaliści aktywni na polu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach różnej wielkości, zarówno prywatnych jak i rządowych i publicznych, jak również osoby zajmujące się związkiem „ludzie-praca” w wymiarze badawczym i naukowym. Stowarzyszenie powstało w roku 1960. Członkowstwo w nim jest indywidualne i dobrowolne. Celem jest podnoszenie profesjonalizmu członków i odgrywanie aktywnej roli w procesie rozwoju zasobów ludzkich w miejscu pracy, w szerszym kontekście rozwoju społecznego kraju, z naciskiem na promowanie znaczenia godności ludzkiej w pracy i w szerszym wymiarze społecznym.
Poprzez inicjatywy, publikacje, projekty i badania dotyczące najistotniejszych zagadnień ze świata pracy i przyszłości zarządzania zasobami ludzkimi AIDP dostarcza specjalistycznych usług, stanowiąc siłę napędową do podnoszenia profesjonalizmu swoich członków, koniecznego dla sukcesu ich organizacji i rozwoju pracowników.
AIDP może się pochwalić trzema tysiącami członków i skupioną wokół stowarzyszenia społecznością 18 000 osób. Stowarzyszenie posiada 16 regionalnych i ponadregionalnych oddziałów i pełni aktywną rolę w EAPM (European Association of People Management) i WFPMA (World Federation of Personnel Management Associations).
W 2001 roku AIDP ustanowiło działającą w krajach śródziemnomorskich federację FMRH, której celem jest badanie i upowszechnianie zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi . Federacja współpracuje z rządami Francji, Hiszpanii, Portugalii, Algierii, Maroka i Tunezji.
AIDP publikuje kwartalnik Direzione del Personale oraz webzin HR On Line (ukazuje się dwa razy w tygodniu) oraz serię książek poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi wydawanych przez Guerini Next.

www.aidp.it